S lítostí oznamujeme, že dne 25. března 2021 nás náhle opustil ve věku 69 let Ing. Pavel Bartoš.

Vzhledem k aktuálně platným protipandemickým opatřením, omezujícím počet osob v místě konání obřadu, bude římskokatolický kostel pro ty, kteří chtějí položit kytice a rozloučit se tak se zesnulým otevřen již v čase 13:00–13:45 hod. v den konání pohřbu.

Smuteční oznámení   Kondolenční kniha
2019

Moderní podnik s 65 zaměstnanci

1994

Založeno FITE a.s. jako nový vlastník Báňské vývojové základny

1989

Vznik samostatného odštěpného závodu Báňská vývojová základna

1974

Skupina se rozrůstá na více než 100 pracovníků

1954

OKD zakládá odbornou skupinu pro řešení problematiky báňské mechanizace a automatizace