• Úvod
  • Nakládání s popílkem

Nakládání s popílkem

Ekologické aktivity FITE a.s. vychází především ze zkušeností z báňské činnosti, kde již historicky se využívaly především odpady z energetiky jako technologický materiál ve stavebnictví.

Tyto znalosti i zkušenosti byly postupně rozšiřovány do oblasti likvidace následků báňské činnosti, likvidace starých ekologických zátěží a likvidace důlních děl. Okruh činností byl postupně rozšiřován o ekologické technologie na zpracování popelovin a o ekologické systémy nakládání a využívání komunálních odpadů.