Reference

Studie optimalizace nakládání s odpady v Odrách

2019

Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích

2019

Studie optimalizace nakládání s odpady ve Vrbně pod Pradědem

2019

Prováděcí studie k naplňování POH MSK zaměřená na komunální odpady

2018

Možnosti využívání odstraňování SKO, Středočeský kraj

2018

Aktualizace studie nákladů na rekultivaci odkališť a úložišť VEOLIA ENERGIE ČR, a.s., pro rok 2019

2018

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů

2017

Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna

2016

Plán odpadového hospodářství města Krnov

2016

Plán odpadového hospodářství města Klimkovice

2016

Plán odpadového hospodářství 20 měst Olomouckého kraje

2016

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025

2015

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

2015

Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji

2014

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2012

2013

Studie „Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů“

2012

Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji

2012