Studie

Nabízíme zpracování studií, koncepčních řešení a projektů asanace starých ekologických zátěží, území postižených těžbou a průmyslovou činností.


Realizujeme studie a koncepční práce regionálního i městského rozsahu. Moderně a komplexně zpracováváme koncepční práce nakládání s odpady krajského a městského rozsahu, kde je kladen velký důraz na komplexnost řešení, včetně všech materiálových a energetických výstupu včetně jejich začlenění do stávajících systémů a uplatnění na reálném trhu.