Konference Odpady 21

Konference ODPADY 21 je pořádána od roku 2001 v Ostravě a od roku 2017 v liché roky také v Olomouci.

Konference je dlouhodobě zaměřena na nakládání s komunálními odpady, zejména energetické využívání komunálního odpadu. V rámci této konference probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinový zdroj a částečná náhrada za neobnovitelné zdroje. Součástí konference je již tradičně odborná exkurze.